Haaien spelen een cruciale rol in de gezondheid van onze oceanen

Informatie, Nieuws, Onderzoek

Canadese haringhaaien gaan naar de tropen

shrkcitesporbeagle350rcjpg

Haringhaai, foto door Doug Perrine, SeaPics

De directe commerciële bevissing van de haringhaai (Lamna nasus) was er de oorzaak van, dat de populaties in de Noordoostelijke Atlantische Oceaan in de vijftiger jaren, en in de westelijke Noordwestelijke Atlantische Oceaan in de zestiger jaren, vrijwel verdwenen. De haringhaai wordt echter in zijn gehele verspreidingsgebied nog gevangen, zowel gericht als als bijvangst, en de mate waarin deze vangsten worden geregistreerd of beheerd verschillen sterk. De haringhaai is Ernstig Bedreigd in de Noordoostelijke Atlantische Oceaan en in de Middellandse Zee, waar de vangst ongereguleerd is. De populatie in de Middellandse Zee is dan ook vrijwel verdwenen. In de Noordwestelijke Anlantische Oceaan is deze haai bedreigd — het aantal geslachtsrijpe vrouwtjes is gedaald tot 12% en 16% van de vroegere stand. In de zuidelijke oceanen is hij geclassificeerd als Bijna bedreigd – de reproductieve populatie is teruggelopen tot nog maar 18%. De Noord-Atlantische populatie is sterk teruggelopen (~90%) door de beroepsvisserij, omdat het vlees van de haringhaai veel geld opbrengt (bron: sharks.org).

Opvallende migratiepatronen
porbeagle-14-eng

Migratiepatronen als gebleken uit onderzoek van Dr. Steven Campana van het Bedford Institute of Oceanography (klik om te vergroten)

Het Bedford Institute of Oceanography (Steve Campana et al.) voerde onderzoek naar de haringhaai uit dat zich niet alleen richtte op leeftijd en groeisnelheid, maar ook op migratiebewegingen. Het leverde verbazingwekkende resultaten op: alle geslachtsrijpe vrouwtjes migreerden zuidwaarts naar de Sargassozee (tussen Bermuda en Cuba) om daar hun jongen te krijgen. Voor deze migratie moesten de haaien de Golfstroom oversteken, waarvan het water te warm is voor de koudbloedige haringhaai. De haringhaaien doken daarom letterljik onder de Golfstroom door tot diepten van meer dan 1300 meter om het warme water te vermijden. In de Sargassozee hielden ze een gemiddelde diepte van bijna 500 meter aan – waarschijnlijk de reden dat ze daar heel lang niet werden gesignaleerd. Over dit onderzoek is een rapport verschenen (Campana et al. 2010).

 

 

Onderzoek in de Bay of Fundy voortgezet

 

Het onderzoek in de Bay of Fundy,  een baai tussen de Canadese provincies New Brunswick enNova Scotia, zal in 2015 worden voortgezet. Dit project wordt geleid door Dr. Steve Turnbull (University of New Brunswick – Saint John), Sharks Unlimited – Alma, New Brunswick enSt. Andrews Sport Fishing Co. – St. Andrews, New Brunswick, en richt zich op leefwijze en gedrag van de haringhaai in de Bay of Fundy, Canada. Ook gevangen voshaaien zullen worden gemerkt. Alle teruggezette haaien krijgen een ID-tag, sommige satelliet-popup-tags. Tot nu toe wijzen de resultaten erop dat er een zeer hoge overlevingsgraad is van gevangen dieren (die is belangrijk voor bijvangstbepalingen) en mogelijk migratieverschillen tussen mannelijke en vrouwelijke dieren. Veel gevangen dieren zijn vrouwelijk. Voor meer info en deelnamemogelijkheden: http://standrewssportfishing.com/2015/01/18/sport-fishing-shark-fishing-bay-fundy-2015/).

 

about-shark

Haringhaai wordt gemerkt, foto St. Andrews Sport Fishing Co

De International Union for Conservation of Nature (IUCN) heeft de haringhaai wereldwijd als Kwetsbaar geclassificeerd en Bedreigd of Ernstig Bedreigd in verschillende van zijn leefgebieden. In Nederland is het bevissen, aanlanden en verkopen bij de wet verboden. De haringhaai is opgenomen op Bijlage III van de Convention on International Trade in Endangered Species.

Comments are closed.

Contactinformatie

U kunt contact met ons opnemen op +31 (0) 6 12195593 Of per e-mail op: georgina@dutchsharksociety.org

Privacy Statement

Lees hier onze privacyverklaring hier

Partnerorganisatie

De Dutch Shark Society is er trots op een partner te zijn van verschillende organisaties. Lees meer op Check out our Mission pagina!
Show Buttons
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Pinterest
Contact us
Hide Buttons