Haaien spelen een cruciale rol in de gezondheid van onze oceanen

Nieuws

CITES: gaat de haringhaai het halen??

Van 4 tot 13 maart 2013 zal de zestiende vergadering van de Conventies van Deelnemers aan CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) worden gehouden Bangkok, Thailand.

Door CITES wordt de internationale handel in bepaalde diersoorten onderworpen aan bepaalde regels. Alle import, export, hernieuwde uitvoer en introductie van de vele onder de conventie vallende soorten is onderworpen aan een vergunningstelsel. Elke deelnemer aan de conventie moet een of meerdere beheerautoriteiten belasten met het uitgeven van vergunningen en een of meer wetenschappelijke instanties moeten hun adviseren of de effecten van de handel op de status van de  soort. Aan CITES nemen 176 landen deel.

DE soorten die onder CITES vallen worden opgesomd in drie Appendices, gerangschikt naar de mate waarin ze beschermen nodig hebben (klik  hier voor meer informatie over het aantal soorten dat onder de Conventie valt).

Er  is ook een voorstel ingediend voor het opnemen van een aantal haaien, waaronder de haringhaai, en een voor de mantaroggen. Dit is de derde keer dat Duitsland probeert de haringhaai op te laten nemen, die als Kwetsbaar op de Rode Lijst van de IUCN prijkt. Laten we hopen dat drie maal scheepsrecht is!

 

 

 

 

 

 

Voorstellen voor het opnamen van elasmobranchii in Appendices I en II zijn ingediend voor:

 

Carcharhinus longimanus Oceanische witpunthaai

Sphyrna lewini, S. mokarran and S. zygaena Geschulpte hamerhaai, grote hamerhaai en de gladde hamerhaai

Lamna nasus Haringhaai

Pristis microdon Zoetwaterzaagvis

Manta spp.   Mantaroggen

Paratrygon aiereba Ceja-rivierrog

Potamotrygon motoro en P. schroederi Gevlekte rivierrog en rozetrivierrog

 

En natuurlijk houden we je op de hoogte over de ontwikkelingen bij CITES!

 

 

 

Comments are closed.

Contactinformatie

U kunt contact met ons opnemen op +31 (0) 6 12195593 Of per e-mail op: georgina@dutchsharksociety.org

Privacy Statement

Lees hier onze privacyverklaring hier

Partnerorganisatie

De Dutch Shark Society is er trots op een partner te zijn van verschillende organisaties. Lees meer op Check out our Mission pagina!
Show Buttons
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Pinterest
Contact us
Hide Buttons