Haaien spelen een cruciale rol in de gezondheid van onze oceanen

Nieuws

De zeldzame haaien uit de diepzee!

Zeldzame haaien uit de diepzee

door Dorien Schröder, Dutch Shark Society

 

Er zijn meer dan 470 haaiensoorten en de meeste worden niet vaak waargenomen, zelfs niet door marien biologen. Maar het is de moeite waard deze schoonheden wel te leren kennen!

Goblin shark

De koboldhaai (Mitsukurina owstoni) werd voor het eerst beschreven in 1898, hoewel Japanse vissers hem al kenden als tengu-zame, een mythische kobold met een lange neus. Deze haai wordt niet vaak waargenomen omdat hij op een diepte van meer dan 1000 meter leeft. Hij is gemakkelijk te herkennen aan zijn lange snuit, vol met de zgn. ampullen van Lorenzini.  Deze elektroreceptoren helpen de haai prooi te vangen in een donkere omgeving. Deze haai heeft ook geen pigment, omdat hij dat in de diepte niet nodig heeft. Daarom lijkt de huid doorschijnend.

goblin-shark-1
Status: deze soort werd ingeschaald als Least Concern/Niet bedreigd  omdat hij, hoewel hij zeldzaam lijkt te zijn, wijd verspreid voorkomt in de Atlantische Oceaan, de Indische en de Stille Oceaan en slechts weinig in de diepzeevisserij wordt gevangen.

Bahama-zaaghaai

Ook de Bahama-zaaghaai (Pristiophorus schroederi, ik vind dat een geweldige naam!) leeft in de diepte op 400 tot 1000 meter. Hij heeft een platte bek vol gekartelde tanden die hij gebruikt om zijn prooi op te graven, en voeldraden om hem te vinden. Er zijn slechts drie exemplaren van gevonden.

002842-450-sawshark
Status: vanwege het gebrek aan informatie over deze soort kan hij niet anders dan op dit moment als Data Deficient/Onzeker worden geclassificeerd. Er is meer informatie vereist over de bevissing in diep water. Omdat deze haai endemisch is rond de Bahama’s en waarschijnlijk nergens anders voorkomt, zou deze soort in de nabije toekomst als Near Threatened of ernstiger worden geclassificeerd.

Franjehaai

De franje haai (Chlamydoselachus anguineus)  is te vinden op diepten rond 1500 meter, hoewel hij in Japan soms 0p 50 meter diepte wordt waargenomen. Het is een haai met een zeer prehistorisch uiterlijk die in de afgelopen 500 miljoen jaar niet veranderd is. Hij werd voor het eerst beschreven in 1884, maar pas in 2004 voor het eerst levend waargenomen. Hij heeft 300 puntige tanden in 25 rijen.

Frilled-shark-showing-specially-adapted-teeth
Status: hoewel er weinig bekend is over zijn levensloop, zal deze diepzeehaai waarschijnlijk niet bestand zijn tegen overbevissing, of zelfs niet-gerichte exploitatie. Hij is geclassificeerd als Near Threatened/Bijna bedreigd

Reuzenbekhaai, Megachasma pelagios

Sinds deze haai in 1976 per ongeluk werd gevangen door een Amerikaanse marineschip bij de kust van Oahu, Hawaii, is er slechts drie keer een levend exemplaar waargenomen. Deze haai kan 5,5 meter lang worden en voedt zich met plankton en krill. De dieren leven meestal op enige honderden meters diepte, maar komen naar op het oppervlak om daar het water naar voedsel te filteren Afgelopen mei werd gerapporteerd dat vissers bij Shizuoka, Japan, een exemplaar van 3,9 meter hadden gevangen .
Dit is de 55ste bevestigde waarneming van reuzebek haaien. De kleur en vangstregistraties van de reuzenbekhaai duiden erop dat dieren wellicht epipelagisch zijn en dus meer tijd in de waterlagen doorbrengen waar nog licht komt, dan in de duistere diepzee doorbrengen.

 

Megamouth-shark

Status: Data Deficient/Onzeker, ten tijde van de classificatie door de IUCN in 2005  waren er slechts 20 exemplaren bekend, hoewel verondersteld wordt dat het verspreidingsgebied circumtropisch en groot is. 

Grootvindoornhaai ( Oxynotus centrina)

Deze haai werd het eerst beschreven in 1758 en leeft op diepten van 100-660 meter. Hij is bij zijn geboorte slechts 25 cm lang en de meeste volwassen exemplaren zijn ongeveer 1 meter lang. Deze haai heeft een sterk gecomprimeerd lichaam en lijkt daardoor enigszins driehoekig.

 

angular_rough_shark

Status: op basis van de niet bijzonder reproductieve levenscyclus en de geregistreerde achteruitgang in de Middellandse Zee en de veronderstelde achteruitgang in de Noordoostelijke Atlantische Oceaan en de voortdurend druk door bevissing in vrijwel zijn gehele verspreidingsgebied, is de soort wereldwijd geclassificeerd als Vulnerable/Kwetsbaar op basis van de geconstateerde en verwachte achteruitgang.

Comments are closed.

Contactinformatie

U kunt contact met ons opnemen op +31 (0) 6 12195593 Of per e-mail op: georgina@dutchsharksociety.org

Privacy Statement

Lees hier onze privacyverklaring hier

Partnerorganisatie

De Dutch Shark Society is er trots op een partner te zijn van verschillende organisaties. Lees meer op Check out our Mission pagina!
Show Buttons
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Pinterest
Contact us
Hide Buttons