Haaien spelen een cruciale rol in de gezondheid van onze oceanen

Informatie, Nieuws, Onderzoek

Een decennium haaienbescherming

Een oceanische witpunthaai nadert. Foto: Neil Hammerschlag

Tijdens de conferentie van de European Elasmobranch Association in Plymouth eind van vorige maand, presenteerde wetenschapper Sarah Fowler een boeiende lezing over meer dan drie decennia haaienbescherming. De vroege jaren waren jaren waarin wetenschappelijke gegevens ontbraken, vol vergeefse pogingen om haaien en roggen op de CITES lijsten te krijgen, en de strijd met de publieke opinie over haaien, hun gedrag en cruciale rol in onze oceanen. Sarah beschreef moeilijke tijden.

De aantallen haaien zijn ernstig gedaald, maar de opstelling is gelukkig wel enigszins veranderd. In een blog op de site van National Geographic schrijven Neil Hammerschlag en Austin Gallagher over het afgelopen decennium in haaienbescherming: “Shark Declines: Fuel for a Decade of Conservation Effort”.

Tien jaar geleden kwam de bescherming van haaien ineens voor het publieke voetlicht na het vaak gepubliceerde rapport “Collapse and conservation of shark populations in the northwest Atlantic” door Baum et al, in het blad Science. Hij gebruikte gegevens uit de visserij en presenteerde schokkende, belangrijke gegevens over het voorkomen van veel haaiensoorten in de noordwestelijke Atlantische Oceaan gedurende meerdere decennia.
Recent onderzoek toonde overeenkomstige patronen van achteruitgang in de Golf van Mexico, en veranderende uitgangswaarden voor de biodiversiteit van predatoren in de Centrale Pacifische Oceaan. De achteruitgang in veel haaienpopulaties in de afgelopen decnnia hebben speficieke risico’s voor soorten opgeleverd en analyses van bedreigen (bijv. ecologische risicobeoordeling, populatieschattingen, de IUCN Red List). De boodschap die bij het grote blijft hangen is die, dat de haaienpopulaties wereldwijd drastisch achteruithollen, hoewel niet alle populaties reden tot zorg geven.

Een interessant blogbericht, dat ook nieuwe onderzoeksmethoden noemt, samenwerking tussen overheden, het publiek en de wetenschappelijke gemeenschap, en het opzetten van speciale haaienreservaten en het duiken met haaien gestimuleerd als ecotoerisme, nu wijd verspreid en economisch een belangrijke factor, en een belangrijke reden om haaien te beschermen, hoewel de auteurs daar wel erg waarde aan hechten. In het komende decennium zal de bescherming van haaien zich, van het beschrijiven van de achteruitgang in aantallen naar het vinden en toepassen van meetbare oplossingen.

Lees meer: http://newswatch.nationalgeographic.com/2013/11/18/shark-declines-fuel-for-a-decade-of-conservation-effort/

Comments are closed.

Contactinformatie

U kunt contact met ons opnemen op +31 (0) 6 12195593 Of per e-mail op: georgina@dutchsharksociety.org

Privacy Statement

Lees hier onze privacyverklaring hier

Partnerorganisatie

De Dutch Shark Society is er trots op een partner te zijn van verschillende organisaties. Lees meer op Check out our Mission pagina!
Show Buttons
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Pinterest
Contact us
Hide Buttons