Haaien spelen een cruciale rol in de gezondheid van onze oceanen

Informatie, Information @nl, News @nl, Nieuws, Onderzoek, Research @nl

Eerste proefuitzet van gekweekte stekelroggen!

Afgelopen zaterdag, op 14 oktober, zag een mijlpaal in het project ‘Haaien en roggen (volop) terug in de Noordzee’. 

De eerste vijf gekweekte stekelroggen werd in de Oosterschelde uitgezet onder grote belangstelling van de media. Lees het persbericht  en meer over dit baanbrekende project op onze website: Haaien en roggen terug in de Noordzee!

De meeste gestelde vraag door de media en aanwezigen: “Waarom stekelroggen? Die zij toch niet echt bedreigd?” Daar is een heel simpel antwoord op. De status van de stekelrog (Raja clavata) is volgens de Rode Lijst van de International Union for the Conservation of Nature ‘Bijna bedreigd’. Er worden ook meer exemplaren van deze soort gevangen langs de Engelse kust in en  in Denemarken. In de Nederlandse wateren is de soort nog steeds zeldzaam. 

 Na uitgebreide ervaring met merkretentie en kweken, en DNA onderzoek (lees hier meer), weten we nu dat het kweken en merken van roggen haalbaar is, en we willen weten hoe deze uitgezette dieren vanuit de Oosterschelde, een historische habitat voor de soort, naar de Noordzee zullen trekken. Zie ook de Habitatgeschiktheidsanalyse zoals uitgevoerd door Wageningen University: stekelroggen horen absoluut thuis in de Oosterschelde en Voordelta, en de kansen op overleving en groei zijn daar momenteel goed (voldoende voedsel en leefgebied aanwezig) . De soort werd in de tweede helft van de vorige eeuw overbevist en verloor met de afsluiting van de Zuiderzee, het huidige IJsselmeer, ook nog eens een belangrijk paaigebied. 

De merkjes zijn bedoeld om te ontdekken hoe het met deze specifieke stekelroggen gaat (overleving, groei, verspreiding, migratie en herkenning van leefgebieden). En dat lukt bij melding van een terugvangst via de website Sharkray.eu (deze URL staat ook op de merkjes).

Het is een open onderzoek, want behalve dat we weten dat stekelroggen in de Engelse delen de stekelrog het redelijk doen en in de Nederlandse delen  minder (en dat komt wellicht door ander leefgebied?), weten we niet zoveel. Tot ze een keer terug gemeld worden.  De gegevens die worden verzameld door de uitgezette gemerkte dieren zullen in de toekomst andere dieren helpen, zoals de engelhaaien en de gewone vleten. 

De dieren werden uitgezet door de Kirsten Schuijt, directeur en Monique vand e Water van het Wereld Natuur Fonds, Joop Bongers en Niels Brevé van Sportvisserij Nederland, Georgina Wiersma van Dutch Shark Society en Michaél Laterveer van kweekcentrum BlueLinked. Peter Verhoog was de fotograaf van de dag. Bekijk hieronder de galerij!

   

Comments are closed.

Contactinformatie

U kunt contact met ons opnemen op +31 (0) 6 12195593 Of per e-mail op: georgina@dutchsharksociety.org

Privacy Statement

Lees hier onze privacyverklaring hier

Partnerorganisatie

De Dutch Shark Society is er trots op een partner te zijn van verschillende organisaties. Lees meer op Check out our Mission pagina!
Show Buttons
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Pinterest
Contact us
Hide Buttons