Haaien spelen een cruciale rol in de gezondheid van onze oceanen

Informatie, Nieuws, Onderzoek

Eikapseljacht draagt bij aan project ‘Haaien en roggen (volop) terug in de Noordzee’

Georgina Wiers wordt geïnterviewd voor het televisieprogamma Vroege Vogels

In juni 2015 ging het project ‘Haaien en roggen terug in de Noordzee’ van start, een samenwerkingsverband van vijf partijen, die een samenwerkingsovereenkomst voor vier jaar tekenden (Wereld Natuur Fonds (wnf.nl), Blue Linked (www.bluelinked.nl), Sportvisserij Nederland (sportvisserijnederland.nl), Stichting de Noordzee, www.noordzee.nl) en natuurlijk

  • Dutch Shark Society (www.dutchsharksociety.org)

Het kweekcentrum in Utrecht is de plaats waar de eieren van haaien en roggen worden uitgebroed en onderzoek plaatsvindt. Tot het project behoort ook het ontwikkelen van kweekprotocollen voor het delen van kennis en beste praktijkmethoden voor diermanagement.

De eieren werden verzameld in aquaria en op 1 mei 2016 werd het eerste roggetje geboren. Nu zwemmen er in de aquaria meer dan 300 levendige rogjes rond. Hun ontwikkeling wordt vastgelegd, en daarbij wordt onderzocht of eventueel het later uitzetten in de Noordzee haalbaar en wenselijk is. Er is gekozen voor de stekelrog als pilotsoort, omdat van deze soort voldoende kweekmateriaal verkrijgbaar is.

 

De  Grote Eikapseljacht (www.eikapsel.org) draagt indirect bij aan het onderzoek: lege eikapsels uit het wild, verzameld door vrijwilligers, worden bij Blue Linked onderzocht op onder meer vraatsporen. Zo wordt gekeken welke predatoren zich voeden met eikapsels, hetgeen belangrijk kan zijn voor het habitatonderzoek voorafgaand aan herintroductie.

 

Het project kreeg veel media-aandacht: journaals, vlogs, dagbladen en de televisie. Meer info?

Haaien en roggen (volop) terug in de Noordzee!

Comments are closed.

Contactinformatie

U kunt contact met ons opnemen op +31 (0) 6 12195593 Of per e-mail op: georgina@dutchsharksociety.org

Privacy Statement

Lees hier onze privacyverklaring hier

Partnerorganisatie

De Dutch Shark Society is er trots op een partner te zijn van verschillende organisaties. Lees meer op Check out our Mission pagina!
Show Buttons
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Pinterest
Contact us
Hide Buttons