Haaien spelen een cruciale rol in de gezondheid van onze oceanen

Informatie, Nieuws, Onderzoek

Gezenderde stekelroggen (Raja clavata) in Westerschelde leveren belangrijke informatie!

De stekelrog hoort thuis langs de kusten van Nederland en België, maar is hier door overbevissing vrijwel verdwenen. De soort komt nog wel voor rondom de kusten van Groot Brittannië.

Maar is het niet zo dat de Westerschelde inmiddels toch weer geschikt is om de stekelrog terug te brengen? Kan de stekelrog overleven in de Westerschelde?

Een grote club van natuurbeschermers en onderzoekers stelde zich die vraag en ging ermee aan de slag. Tussen 2016 en 2018 werden honderden roggeneieren opgekweekt tot jonge stekelroggen. Daarvan werden in 2018 een 30-tal dieren behalve van gele disc tags ook nog van zendertjes voorzien en losgelaten in de Westerschelde.

 

Eerste resultaten veelbelovend! 

Van de 30 stekelroggen werden er 28 door middel van akoestische signalen vanuit de zenders geregistreerd: zij hebben het avontuur dus overleefd. Verder zien we op het plaatje de bewegingen tussen de antennes van zeven van deze 28 stekelroggen. Hieruit kunnen we afleiden dat de dieren nog aardige afstanden kunnen zwemmen: ze laten een gevarieerd bewegingspatroon zien en lijken te gedijen op de leefomstandigheden in het wild.

 

De studie maakt gebruik van het LifeWatch observatorium dat werd opgezet door VLIZ en INBO, gefinancierd door het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek als onderdeel van de Belgische bijdrage aan LifeWatch. Dit systeem heeft antennes hangen aan de boeien in de Westerschelde en het Belgisch deel van de Noordzee. Zodra een stekelrog langs een boei zwemt wordt deze waargenomen. De studieresultaten betekenen onder andere dat de visserijdruk in het gebied mogelijk toch wat afgenomen is.

 

Wat kunt u doen als u een gemerkte stekelrog observeert of tegenkomt in de vangst?

Terugmeldingen van gemerkte stekelroggen zijn van harte welkom en worden naar keuze van de melder beloond met een klein geldbedrag, een T-shirt (maten S tot XXXL) of een fraaie ‘roggenmok met foto’. En natuurlijk de eeuwige dank van ons team van knappe onderzoekers.

Hoe melden?

Wanneer een rog met een merkje is gevangen, wordt gevraagd het volgende stappenplan te doorlopen:

  1. Noteer de nummers die op de merkjes staan.
  2. Maak een foto van de stekelrog met daarnaast een liniaal of een object waarvan bekend is wat de afmetingen zijn (bij voorkeur een munt).
  3. Indien mogelijk, weeg de rog en noteer het gewicht.
  4. Indien mogelijk, noteer het geslacht van de rog.
  5. Zet de stekelrog weer terug in zee (voor een vervolg van het onderzoek).
  6. Voer de in stap 1 t/m 4 verkregen gegevens in op het formulier op www.sharkray.eu.

 


Dit project is een samenwerkingsverband van 5 organisaties, te weten Wereld Natuurfonds, Blue LinkedDutch Shark SocietySportvisserij Nederland, en Stichting de Noordzee. Binnen dit project wordt ook samengewerkt met internationale partners (in Ierland, Schotland, België) en de beroeps- en sportvisserij. Speerpunten van dit project zijn een grotere bescherming voor haaien en roggen in de Noordzee, verduurzaming van de visserij, waardoor er minder haaien en roggen als bijvangst zijn, en het herstellen van populaties haaien en roggen in de Noordzee door haaien en roggen te kweken met innovatieve projecten. De eerste dieren werden op 14 oktober 2017 in de Oosterschelde uitgezet, Haaien en roggen zijn onmisbaar voor een gezonde Noordzee met grote biodiversiteit, maar hun aantallen zijn flink achteruit gegaan in de afgelopen decennia. Voor het herstelproject wordt als pilot gewerkt met stekelroggen, een soort die eenvoudig te kweken is en minder sterk bedreigd wordt dan sommige andere soorten roggen en haaien.

Comments are closed.

Contactinformatie

U kunt contact met ons opnemen op +31 (0) 6 12195593 Of per e-mail op: georgina@dutchsharksociety.org

Privacy Statement

Lees hier onze privacyverklaring hier

Partnerorganisatie

De Dutch Shark Society is er trots op een partner te zijn van verschillende organisaties. Lees meer op Check out our Mission pagina!
Show Buttons
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Pinterest
Contact us
Hide Buttons