Haaien spelen een cruciale rol in de gezondheid van onze oceanen

Nieuws

Haaien in de Rode Zee: een zorgelijke status quo

Haaienvissen en haaienvinnen zijn nog steeds gebruikelijk in de Rode Zee. Onderzoeker Julia Spät van het Red Sea Research Centre van de King Abdullah University in Jeddah, onderzoekt de status van haaien in de Rode Zee.

Julia Spät tijdens een presentatie over haar Rode Zee-onderzoek (© Peter Verhoog, Dutch Shark Society)

De aantallen haaien in dit gebied dalen snel, en gezien de wereldwijde zorg over de status haaien en roggen, is het feit dat er maar zo weinig over de status van elasmobranchen in de Rode Zee bekend is, is dat een zorgelijke situatie. Management van haaien en roggen in andere zeeën werd ondersteund door onderzoek naar populaties, voortplanting en voedselbronnen voor de verschillende soorten, onderwerpen die in de literatuur over haaien in de Rode Zee vrijwel geheel ontbreken. Julia’s publicatie (samen met S. R. Thorrold en M. L. Berumen)  gaf een eerste uitgebreid overzicht over de haaien in de Rode Zee, met als doel het onderzoek te kunnen stimuleren in een gebied dat verrassend weinig onderzocht is. Julia vond maar weinig haaien. Ze gebruikte BRUVs (Baited remote underwater video surveys- op afstand bediende camera’s met aas – werden ontwikkeld in Australië en worden nu wereldwijd gebruikt voor vele soorten projecten. Door het lokken van vis naar het beeldveld kunnen diversiteit, aantallen en gedrag van soorten worden vastgelegd). Ze gebruikte ook longlines, bezocht vismarkten en combineerde dat met gegevens uit lopende tagging- en genetisch onderzoeken. Uit BRUV-materiaal rond Saoedi-Arabische openwaterriffen en uit onderzoeksvangsten bleek, dat er dramatisch weinig rifhaaien waren. Er werden in dezelfde vistijd 10 – 60 maal minder haaien gevangen dan in de Atlantische, Stille en Indische Oceaan. Ondanks dit feit, kunnen er in de vismarkten in het gebied relatief grote aantal rif- en openwaterhaaien worden gevonden, hetgeen aantoont dat de bestaande populaties zwaar bevist worden.

Het gebrek aan informatie over ecologie, populatiesamenstelling en biologie van haaien in de Rode Zee bemoeilijk het realiseren van het zo dringend vereiste beheer. Met de verzamelde gegevens kan een basis worden gelegd voor toekomstig onderzoek en voor het vaststellen van de huidige status van de haaienpopulaties in de Rode Zee. Julia’s onderzoek loopt nog door.

Hoe werkt zo’n BRUV eigenlijk? Kijk naar het volgende filmpje:

 

 

 

 

Comments are closed.

Contactinformatie

U kunt contact met ons opnemen op +31 (0) 6 12195593 Of per e-mail op: georgina@dutchsharksociety.org

Privacy Statement

Lees hier onze privacyverklaring hier

Partnerorganisatie

De Dutch Shark Society is er trots op een partner te zijn van verschillende organisaties. Lees meer op Check out our Mission pagina!
Show Buttons
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Pinterest
Contact us
Hide Buttons