Haaien spelen een cruciale rol in de gezondheid van onze oceanen

Informatie

Haaien in zoet water: ze zijn er!

door Dorien Schröder, Dutch Shark Society 

r172703_651470

We hebben het hier al eens gehad over de meer dan 500 soorten haaien met hun enorme diversiteit in hun uiterlijk, hun voedingspatroon en hun leefgebied. Weinig mensen weten echter, dat haaien niet alleen voorkomen in de oceaan, maar ook in riviermondingen, rivieren en meren!

Er zijn 43 soorten elasmobranchen die in zoet water zijn waargenomen. Hiertoe behoren stekelroggen, zaagvissen, vleten, doornhaaien en zandbankhaaien. Meestal is het vermogen tot overleven in zoet water beperkt, omdat het bloed van elasmobranchen door ophoping van urea net zo zout is als hun omgeving. Toch laten in zoet water gevangen elasmobranchen een veel langere ureumconcentratie in hun  bloed zien. Ze scheiden ook zout uit door hun anaalklieren om hun zoutbalans te behouden.

De bekendste zoetwaterhaai is de stierhaai. Deze wordt meestal in kustgebieden van warme oceanen gevonden en is er om bekend dat hij vaak rivieren inzwemt. De rivier de Brisbane Australië heeft naar verluidt een populatie van 500 daar levende haaien, waarvan er na een vloed in 2011 zelfs exemplaren door de straten zouden hebben gezwommen. In Zuid-Amerika werd er een gevonden in de Amazon, by Iquitos in Peru. De stierhaai kan niet alleen in vers water overleven, maar is ook bestand tegen hoge zoutconcentraties, zoals in de riviermond bij St Lucia in Zuid-Afrika. Normaal gesproken worden jonge stierhaaien in zoet water geboren en raken ze, hoe ouder ze zijn, steeds beter bestand tegen zout water en migreren ze zich naar riviermondingen en kustwaters, waarna ze alleen weer stroomopwaarts gaan om zich voort te planten. Er zijn minder grote rovers in de rivieren, want de meeste haaien overleven er niet, en dat verhoogt de overlevingskansen van  de soort.

Minder bekend zijn de vijf zeldzame soorten van de orde Glyphis, de Borneo-rivierhaai (genoemd naar haaienwetenschapper Sarah Fowler), de Ganges-haai, de Noordeljike rivierhaai, de speertandhaai (afbeelding) en de Irrawaddy-rivierhaai. Ze zijn in Zuidoostelijk Azië en Australië te vinden, en waarschijnlijk allemaal levenbarend, net als de stierhaai. Er is niet veel over deze haaien bekend, omdat ze in troebel water leven en weinig worden waargenomen. Er zijn maar enkele exemplaren gevangen. Alle soorten zijn bedreigd vanwege de kleine populatiegrootte.

 

Speartooth_shark_melbourne

Speertandhaai

 

Een korte video van een Glyphis spec., in een rivier gevangen, gemerkt en weer teruggezet:

 

Comments are closed.

Contactinformatie

U kunt contact met ons opnemen op +31 (0) 6 12195593 Of per e-mail op: georgina@dutchsharksociety.org

Privacy Statement

Lees hier onze privacyverklaring hier

Partnerorganisatie

De Dutch Shark Society is er trots op een partner te zijn van verschillende organisaties. Lees meer op Check out our Mission pagina!
Show Buttons
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Pinterest
Contact us
Hide Buttons