Haaien spelen een cruciale rol in de gezondheid van onze oceanen

Informatie, Nieuws

Het verhaal van de ‘verloren’ roggen

Leucoraja fullonica, foto: Pedro Miguel Niny

 Er wordt veel gediscussieerd of het klopt dat er zoveel ‘roggen’ in de Noordzee zouden zijn. Velen noemen elke rog een rog, er lijkt maar één enkele soort te zijn. Dit maakt het inschatten van de populatiegrootte lastig.
In de Nederlandse territoriale wateren kwamen vroeger veel roggen voor: aan het begin van de vorige eeuw bestond er een gerichte visserij op de soort. In de dertiger jaren van de vorige eeuw liepen de vangsten terug en na de Tweede Wereldoorlog waren er nog maar weinig roggen over op het Nederlandse continentale plat. 

Tetronarce nobiliana, fot: NOAA

De zeearmen in Zeeland waren belangrijker voor de stekelroggen en pijlstaartroggen dan die van Zuid-Holland en de Waddenzee; behalve na de Eerste Wereldoorlog toen er in de Waddenzee nog grotere aantallen werden aangeland. 
De meest voorkomende soorten zijn nu de sterrog (Raja montagui) en de gewone pijlstaartrog (Dasyatis pastinica). Aan de Engelse kusten maakt de stekelrog een bescheiden comeback.

Torpedo marmorata, foto: Alexandra Alves

Maar niet heel veel mensen weten, dat onze Noordzee het thuis was door meer dan acht soorten die we nu als vaststaand beschouwen. Hoewel de vleet ook vrijwel is verdwenen, zijn er nóg drie soorten die ‘weg’ zijn en zeer zelden worden waargenomen: Leucoraja fullonica (kaardrog, Red List status ‘Kwetsbaar’), Tetronarce nobiliana (sidderrog, IUCN status: Data-deficiënt) en Torpedo marmorata  (gemarmerde sidderrog, IUCN status: Data-deficiënt).  De Noordzee behoorde vroeger tot het natuurlijke verspreidingsgebied van deze soorten. Het is niet bekend wanneer en waarom ze precies zijn verdwenen. ‘Data-deficiënt’ geeft ook aan, dat er simpelweg onvoldoende gegevens over bepaalde soorten zijn om een inschatting van de huidige populatie te maken, maar de dieren worden niet meer gesignaleerd in onze wateren. De kaardrog is zoals alle elasmobranchen zeer gevoelig voor overbevissing, waarschijnlijk de reden van zijn verdwijnen.

Lees meer over deze soorten:

Leucoraja fullonica

Tetronarce nobiliana

Torpedo marmorata

Comments are closed.

Contactinformatie

U kunt contact met ons opnemen op +31 (0) 6 12195593 Of per e-mail op: georgina@dutchsharksociety.org

Privacy Statement

Lees hier onze privacyverklaring hier

Partnerorganisatie

De Dutch Shark Society is er trots op een partner te zijn van verschillende organisaties. Lees meer op Check out our Mission pagina!
Show Buttons
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Pinterest
Contact us
Hide Buttons