Haaien spelen een cruciale rol in de gezondheid van onze oceanen

Information @nl, News @nl, Research @nl

Nog een jaar met Wereld Natuur Fonds

Een bijzondere dierendag: laatste uitzet gemerkte roggen

 

 

Gemerkte stekelrog (Raja clavata)

Op 4 oktober werden de laatste 17 gemerkte roggen binnen Haaien en Roggen Volop Terug in de Noordzee’ uitgezet in Zeeland.

In  totaal zijn er binnen het project “Haaien en roggen terug in de Noordzee” ruim 300 bij Blue Linked opgekweekte stekelroggen (Raja clavata) uitgezet met kunststof merkjes in beide vleugels. Ook kregen in totaal 60 dieren een akoestische zender, een zogenaamde VEMCO-tag. Daarmee werd belangrijke informatie verkregen over de groei, de overleving en de migratie van de stekelrog in de beide Scheldestromen en de Noordzee. De Nederlandse wateren blijken een uitstekende habitat te vormen voor de stekelrog. De laatste 30 akoestisch gezenderde dieren zullen nog een jaar lang gegevens verzamelen via de ontvangers in de Westerschelde.
Hiermee is het project ‘Haaien en Roggen Volop Terug in de Noordzee’ praktisch gezien ten einde. Er werd een aantal belangrijke resultaten geboekt, die kunnen bijdragen aan een betere bescherming van haaien en roggen in onze wateren:

  • De Zeeuwse Delta en de Noordzee zijn volgens een habitatanalyse en migratiegegevens een geschikte habitat voor (stekel)roggen
  • WNF ondersteunt vangstherkenning van roggen door middel van videoregistratie en DNA-vergelijking binnen het project INNORAYS, waarin wordt samengewerkt met onder meer Wageningen Marine Research en Visned: wélke roggen worden er precies in onze Noordzee gevangen?
  • Ook haaien worden met fondsen uit het project akoestisch getagd door projectpartner Sportvisserij Nederland voor een groter inzicht in hun verspreidingsgebied en leefgewoonten.
  • Door het opkweken, merken en uitzetten van de stekelroggen is een schat aan informatie over de kweek van elasmobranchen verkregen, die zal worden gebruikt voor andere, sterk bedreigde soorten en in andere vervolgprojecten.
  • Er vond een belangrijke kennisuitwisseling met andere Europese organisaties die al aan herintroductie werken of willen werken. Er zijn belangrijke contacten en onderzoeken opgezet met partnerorganisaties die zich bezighouden met de in onze wateren vrijwel verdwenen grote vleet (Dipturus intermedius), onder andere rond de Orkney Eilanden, waar nog wel grote vleten te vinden zijn. Daarnaast wordt het onderzoek naar de sterk bedreigde zee-engel (Squatina squatina) ondersteund.
  • Door de vele mediamomenten op televisie, radio en internet en in kranten en magazines is bij het Nederlandse publiek is een grotere bewustwording voor haaien en roggen gewekt en beseffen steeds meer mensen hoe belangrijk deze dieren zijn voor een gezonde zee.

Maar hiermee stoppen de activiteiten niet:

Het Wereld Natuurfonds werkt op dit moment met ARK Natuurontwikkeling aan een projectopzet voor een mooiere, wildere en natuurijker Noordzee waarin onder meer de bestaande herstelprojecten voor haaien en roggen en schelpdierbanken samenkomen.

Lees meer over het haaien- en roggenproject:

https://www.wwf.nl/wat-we-doen/resultaten/projecten/noordzee-herstellen/haaien-roggen

 

Comments are closed.

Contactinformatie

U kunt contact met ons opnemen op +31 (0) 6 12195593 Of per e-mail op: georgina@dutchsharksociety.org

Privacy Statement

Lees hier onze privacyverklaring hier

Partnerorganisatie

De Dutch Shark Society is er trots op een partner te zijn van verschillende organisaties. Lees meer op Check out our Mission pagina!
Show Buttons
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Pinterest
Contact us
Hide Buttons