Haaien spelen een cruciale rol in de gezondheid van onze oceanen

Nieuws

Overbevissing van haaien: wat is ‘longlining’ precies?

We weten allemaal dat de visserij de haaienpopulaties onder druk zet, en dat het aantal haaien hierdoor sterk is afgenomen. Een van de gebruikte methoden is ‘longlining’. Maar wat is dat precies?

Longlineboten in de haven

Volgens de Food and Agriculture Organization van de United Nations bestaat een drijvende longline (lange lijn) uit een hoofdlijn, die aan het wateroppervlak of op een bepaalde diepte wordt gehouden door drijvers, met relatief lange uitlopende bijlijnen met haken met aas, die op gelijkmatige afstanden aan de hoofdlijn zijn bevestigd. Drijvende longlines kunnen in lengte variëren. Kleine vissersbootjes kunnen lijnen van rond vijftig meter uitzetten, maar commerciële schepen kunnen meer dan 2.500 haken met aas uitzetten op een serie lijnen, die bij elkaar vele mijlen lang kunnen zijn.

LLange lijn

Als soorten, waarop gericht gevist wordt, noemt de FAO de blauwe haai, mako, hamerhaai, grootoog-voshaai, zijdehaai en oceanische witpunthaai, grootsnuithaai, zivlertiphaai, haringhaai en zelfs de reuzenmanta, afhankelijk van regio en seizoen. Blauwe haaien worden ook frequent gevangen als bijvangst in de visserij op tonijn en zwaardvis.

De FAO stelt: “In de meeste landen waar op haaien wordt gevist, zijn er geen actuele cijfers over haaienvangst bekend, niet van de kleinschalige, maar ook niet van de industriële visserij. Het zou goed zijn om kloppende totalen te hebben, waarin ook de haaienvangsten zijn verwerkt.”

De longline-visserij is in veel streken controversieel vanwege de bijvangst: gevangen vissen terwijl er op andere soorten wordt gevist, of ondermaatse exemplaren van de gericht beviste soort. Dit kan veel problemen veroorzaken, zoals het doden van andere mariene soroten terwijl er op bepaalde soorten comemrcieel interessante soorten wordt gejaagd. Vooral zeevogels kunnen tijdens het uitzetten van de lijn gemakkelijk worden gevangen, en elk jaar worden er naar schatting 100.000 albatrossen hiervan het slachtoffer.
Methoden om deze cijfers te verlagen heeft in sommige landen geholpen. Om dit te bewerkstellingen worden gewichtjes gebruikt om de lijnen snel te laten zakken, het toepassen van afschrikkende stroken, het alleen ’s nachts uitzetten van lijnen als het goed donker is (om geen vogels aan te trekken), het beperken van het visseizoen tot de zuidelijke winter (de tijd waarin de meeste zeevogelsoorten geen jongen hebben), en het niet overboord gooien van afval tijdens het uitzetten van de lijnen. Maar ook schildpadden en andere zeedieren worden het slachtoffer van longlines.
 

Haai aan een longline, foto FLMNH

Longlinevissers laten lijnen urenlang, soms dagenlang in het water liggen, keren dan terug om de vangst te verzamelen, waarna dieren die ze niet kunnen verkopen worden weggegooid.

Is het niet eens tijd, wereldwijd onze vismethodes en beleidslijnen te herzien?

 

 

 

Meer info:
http://www.flmnh.ufl.edu/fish/education/sharks/sharkfishing.html
http://www.sharkwater.com/education.htm
http://www.fao.org/fishery/fishtech/1092/en
http://www.iucn.org/about/work/programmes/global_policy/news_events_gpu/news_gpu/?1220/Shark-Depredation-and-Unwanted-Bycatch-in-Pelagic-Longline-Fisheries (downloadable rapport)

Comments are closed.

Contactinformatie

U kunt contact met ons opnemen op +31 (0) 6 12195593 Of per e-mail op: georgina@dutchsharksociety.org

Privacy Statement

Lees hier onze privacyverklaring hier

Partnerorganisatie

De Dutch Shark Society is er trots op een partner te zijn van verschillende organisaties. Lees meer op Check out our Mission pagina!
Show Buttons
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Pinterest
Contact us
Hide Buttons