Haaien spelen een cruciale rol in de gezondheid van onze oceanen

Haaien en roggen (volop) terug in de Noordzee

Door overbevissing zjin de haaien- en roggenpopulaties in de Noordzee dramatisch gekrompen…

In juni 2015 ging het project ‘Haaien en roggen terug in de Noordzee’ van start, een samenwerkingsverband van vijf partijen, die een samenwerkingsovereenkomst voor vier jaar tekenden:

  • Wereld Natuur Fonds (wnf.nl)
  • Kweekcentrum Blue Linked (www.bluelinked.nl).
  • Sportvisserij Nederland (sportvisserijnederland.nl)
  • Stichting de Noordzee, www.noordzee.nl) and
  • Dutch Shark Society (www.dutchsharksociety.org)

Het kweekcentrum in Utrecht is de plaats waar de eieren van haaien en roggen worden uitgebroed en onderzoek plaatsvindt.

Tot het project behoort ook het ontwikkelen van kweekprotocollen voor het delen van kennis en beste praktijkmethoden voor diermanagement.

De eieren werden verzameld in aquaria en op 1 mei 2016 werd het eerste roggetje geboren. Nu zwemmen er in de aquaria meer dan 300 levendige rogjes rond. Hun ontwikkeling wordt vastgelegd, en daarbij wordt onderzocht of eventueel het later uitzetten in de Noordzee haalbaar en wenselijk is. Er is gekozen voor de stekelrog als pilotsoort, omdat van deze soort voldoende kweekmateriaal verkrijgbaar is. De soort is op de IUCN Red List voor Europa vermeld als Bijna Bedreigd, en de populatie in de Noordzee is de laatste jaren licht gestegen. Met name langs de Engelse kust wordt de stekelrog meer gevangen. De stekelrog wordt langs onze eigen Nederlandse kust niet of nauwelijks gesignaleerd.

 

A catshark in its  eggcase

Dit project vloeit voort uit het Nederlandse Haaien Actieplan waarin het Wereld Natuur Fonds, Economische Zaken en andere partners samenwerken. Het doel: ‘Een Noordzee met een gezond ecosysteem met gezonde populaties haaien en roggen’. Dit moet in 2030 gerealiseerd zijn.

Herintroductie volgens de richtlijnen van de International Union for the Conservation of Nature wordt onderzocht, omdat de populaties van verschillende soorten zo sterk zijn gekrompen, dat een ‘natuurlijk herstel’ te lang gaat duren. Andere aspecten van het project zijn voorlichting en het verminderen van bijvangst in samenwerking met de beroepsvisserij. Hierin zijn inmiddels de eerste concrete stappen gezet.

Tevens is er genetisch onderzoek gedaan naar de populaties in Nederlandse aquaria, om te zien of hte genetische profiel overeenkomst met dat van de laatste individuen in de Noordzee. Dit bleek het geval.

Sportvisserij Nederland is betrokken bij het merken van jonge dieren wanneer deze worden uitgezet, omdat deze organisatie een grondige kennis over migratie en tagging bezit.

De Dutch Shark Society is een consultant voor dit project, geeft media-advies, is tweede woordvoerder en documenteert het gehele proces in foto’s. 

De  Grote Eikapseljacht (www.eikapsel.org) draagt indirect bij aan het onderzoek: lege eikapsels uit het wild, verzameld door vrijwilligers, worden bij Blue Linked onderzocht op onder meer vraatsporen. Zo wordt gekeken welke predatoren zich voeden met eikapsels, hetgeen belangrijk kan zijn voor het habitatonderzoek voorafgaand aan herintroductie.

Je kunt hier de projectbrochure lezen als PDF-bestand.

 

Eggcases at the breeding facility

 

.

 

Contactinformatie

U kunt contact met ons opnemen op +31 (0) 6 12195593 Of per e-mail op: georgina@dutchsharksociety.org

Privacy Statement

Lees hier onze privacyverklaring hier

Partnerorganisatie

De Dutch Shark Society is er trots op een partner te zijn van verschillende organisaties. Lees meer op Check out our Mission pagina!
Show Buttons
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Pinterest
Contact us
Hide Buttons