Haaien spelen een cruciale rol in de gezondheid van onze oceanen

Nieuws

Speciale roggen – en Elvis is terug!

Op woensdag 18 september werd er een halfwas gemarmerde sidderrog van 45 cm lang gevangen, 25 zeemijl vanaf de kust er hoogte van de Maasvlakte. Een zeer zeldzame gast in de Nederlandse wateren. De meest bijzondere eigenschap van sidderrogen is dat zij elektriciteit kunnen opwekken door middel van twee niervormige organen, die bestaan uit aangepast spierweefsel, in feite biologische batterijen. De sidderrog kan er stroomstoten mee opwekken. Bij de jacht op visjes en garnalen gebruikt de rog pulsen van ongeveer 70 volt. Er zijn gevallen bekend van roggen die stroomstoten van 200 volt konden opwekken wanneer ze zich bedreigd voelden.

Lees meer over deze soort op: http://fishbase.org/summary/Torpedo-marmorata.html

 

Marbled electric ray, Torpedo marmorata, foto door Philippe Guillaume

Deze soort kan tot een meter lang worden, maar exemplaren langer dan 80 centimeter worden vrijwel nooit waargenomen. Ze worden vaak gevonden op zeegrasvelden of bij rotsachtige ondergrond, waar ze overdag in het zand ingraven en s nachts op jacht gaan naar vooral grondeltjes en kleine kreeftachtigen.

De sidderog was dus een heel bijzondere vangst. Maar Britse vissers hebben een nog vreemdere rog gevangen in de Solent.

Ze vingen een stekelrog met een extra vin in het midden op de rug. Hij is aan het Portsmouth Blue Reef Aquarium aangeboden voor identificatie, en wordt daar nu in quarantaine wordt gehouden. Aquariumpersoneel dacht aanvankelijk dat het extra aanhangsel een genetische erfenis van een haaiachtig voorouder, maar waarschijnlijk gaat het om een bizarre mutatie.

 

De vis kreeg de bijnaam Elvis, omdat de vin op de fameuze kuif van de overleden rocker lijkt!

Drievinnige rog

‘Elvis’, foto Natural History Museum

 

Comments are closed.

Contactinformatie

U kunt contact met ons opnemen op +31 (0) 6 12195593 Of per e-mail op: georgina@dutchsharksociety.org

Privacy Statement

Lees hier onze privacyverklaring hier

Partnerorganisatie

De Dutch Shark Society is er trots op een partner te zijn van verschillende organisaties. Lees meer op Check out our Mission pagina!
Show Buttons
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Pinterest
Contact us
Hide Buttons