Haaien spelen een cruciale rol in de gezondheid van onze oceanen

Nieuws

Waarom is de CITES Appendix zo belangrijk??

Tot nu toe staan er maar een paar haaiensoort op de CITES Appendix II:  de grote witte haai Carcharodon carcharias, de walvishaai Rhincodon typus en de reuzenhaai Cetorhinus maximus, en alle soorten zaagvissen (familie Pristidae) staan op Appendix I, behalve de soort Pristis microdon, die in Appendix II is opgenomen.

CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) voorziet regels voor de internationale handel in bedreigde planten- en diersoorten om te voorkomen dat soorten bedreigd worden in hun voortbestaan of zelfs uitsterven als gevolg van de  internationale handel. Voor de import en export van beschermde soorten zijn speciale vergunningen vereist, en ook voor de nationale handel in bepaalde soorten.

 

CITES is het enige verdrag dat de internationale handel in wilde dieren reguleert. Het verdrag werd in 1975 in Washington ondertekend. Tot op heden ondertekenden 177 landen het verdrag.

 

 

 

 

Sonja Fordham van Sharks Advocates International nam sinds 1994 deel aan elke CITES ‘Convention of the Parties’, toen de eerste historische internationale resolutie ten aanzien van haaien werd aangenomen. Ze verklaart:

“De karakteristieke vinnen van de oceanische witpunthaai worden van over de hele wereld geëxporteerd naar Azië voor gebruik in de traditionele Chinese ‘haaienvinnensoep. Colombia en de VS gaan voorop in deze poging CITES-bescherming voor deze soort te bereiken, die in de Atlantische, Stille en Indische Oceaan een grotere achteruitgang in de populatie doormaakte.
Haringhaaien worden vooral in Europea gewaardeerd om hun vlees, elders vanwege hun vinnen. Het voorstel voor de haringhaai wordt ingediend door de Europese Gemeenschap (EU), en wordt mede ondersteund door BRazilië, de Komoren en Egypte. In de EU mag de haringhaai niet langer meer bevisd, maar in Canada wordt er nog gericht gevist op de soort, en ook in sommige pelagische visserijen wordt het dier nog gevangen.

Vanwege hun zeer waardevolle vinnen behoren hamerhaaien tot de meest bedreigde, migrerende haaien. De drie grootste soorten – de geschulpte, grote en gladde hamerhaaien werden door Brazilië, Mexico, Ecuador, Costa Rica, Honduras, Kroatië en de Europese Unie voorgedragen voor opname in de Appendix.

Mantaroggen worden steeds vaker gericht bevist vanwege hun kieuwzeven (de structuren in hun kieuwen), die in Chinese medicijnen worden gebruikt. Manta’s behoren tot de roggen die zich het langzaamst voorplanten, en krijgen meestal maar één enkel jong per twee tot drie jaar. Het voorstel om de manta als soort op CITES Appendix II op te nemen wordt mede gesteund door Ecuador en Brazilië.”

 

Dode hamerhaaien op de vismarkt in Dubai / Foto: Sonja Fordham

Op de Red List of Threatened Species van de   International Union for Conservation of Nature (IUCN) worden de oceanische witpunthaai, de haringhaai, beide soorten mantaroggen en de gladde hamerhaai wereldwijd geclassificeerd alsKwetsbaar. De geschulpte en grote hamerhaaien worden vermeld als Bedreigd, en de zoetwater-zaagvissen (en alle andere zaagvissoorten) als Ernstig Bedreigd.

Experts van de IUCN, TRAFFIC, en het CITES Secretariaat hebben bepaald dat deze soorten aan de criteria voor de voorgestelde CITES-vermelding voldoen. Een speciaal door de United Nations Food and Agriculture Organization (FAO) samengestelde commissie kwam voor de meeste van deze populaties tot dezelfde conclusie.

 

 

 

 

Lees meer op:

http://www.cites.org/eng/disc/what.php

 

http://www.sharkadvocatesinternational.org/

Comments are closed.

Contactinformatie

U kunt contact met ons opnemen op +31 (0) 6 12195593 Of per e-mail op: georgina@dutchsharksociety.org

Privacy Statement

Lees hier onze privacyverklaring hier

Partnerorganisatie

De Dutch Shark Society is er trots op een partner te zijn van verschillende organisaties. Lees meer op Check out our Mission pagina!
Show Buttons
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Pinterest
Contact us
Hide Buttons