Haaien spelen een cruciale rol in de gezondheid van onze oceanen

Zee-engel

Squatina squatina

 

 

 

 

 

 

 

De zee-engel behoort tot de familie van de engelhaaien (Squatinidae) en de orde van de engelhaaien (Squatiniformes).

De zee-engel dankt zijn naam aan zijn sierlijke, ‘vleugelachtige’ borstvinnen. Dit is een typische bodemhaai, die meestal op zandbodems te vinden is, waar het dier zich overdag kan ingraven en met zand bedekken, zodat alleen de ogen zichtbaar blijven. ’s Winters kan deze soort zich in dieper water terugtrekken. Hij voedt zich ’s nachts vooral met bodemvissen, zoals platvissen, maar ook met roggen, weekdieren en schaaldieren. Met de franjes langs zijn bek kan hij de zwakke elektrische velden van prooidieren waarnemen.

De zee-engel is ovovivipaar, dus ‘eierlevendbarend’: de eieren worden in het lichaam ‘uitgebroed’. In de moeder voeden de jongen zich met de dooierzak. Brengt 7-25 jongen per worp voort, en een groter vrouwtje werpt meer jongen. De draagtijd is 8-10 maanden, waarbij dieren n de Middellandse Zee in december-februari werpen, en in juli in de Noordzee. Bij de geboorte zijn de dieren ca. 25 cm lang. Waarschijnlijk planten de dieren zich om het jaar voort.

  • Maximale lengte: 245 cm
  • Maximaal gewicht: 80 kg
  • Leeftijd: maximaal: 22 jaar
  • Leefgebied: 0 tot 360 meter diepte
  • Vangst: deze haai kwam vroeger veel voor in de Middellandse zee en Noordzee, maar werd de laatste decennia zwaar bevist en ook vaak gevangen als bijvangst in sleepnetten, uitgezette netten en lange lijnen op de zeebodem. De laatste 50 jaar is de soort waarschijnlijk vrijwel uitgestorven in de Noordzee en uit grote delen van de noordelijke Middellandse Zee verdwijnen. Hij komt nu nog maar zelden voor, maar is vaker te vinden in de zuidelijke Middellandse Zee en rond de Canarische Eilanden. Hij wordt ook recreatief bevist.
  • Status: ‘Ernstig bedreigd/Critically Endangered’ op de internationale IUCN Red List (http://www.iucnredlist.org/).

 

 Verspreidingsgebied

 

 

 

 

 

Contactinformatie

U kunt contact met ons opnemen op +31 (0) 6 12195593 Of per e-mail op: georgina@dutchsharksociety.org

Privacy Statement

Lees hier onze privacyverklaring hier

Partnerorganisatie

De Dutch Shark Society is er trots op een partner te zijn van verschillende organisaties. Lees meer op Check out our Mission pagina!
Show Buttons
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Pinterest
Contact us
Hide Buttons